Lovpligtigt energisyn af store virksomheder | Kontakt os her
Navigation Søgning

Energirådgivning

For store danske virksomheder er det lovpligtig at gennemføre et energisyn, der kortlægger virksomhedens samlede energiforbrug og synliggør, hvor der kan spares energi - og dermed penge. Vores energirådgivere er klar til at hjælpe din virksomhed med at gennemføre et energisyn.

Lovpligt energisyn til store virksomheder

For store danske virksomheder er det lovpligtig at gennemføre et energisyn, der kortlægger virksomhedens samlede energiforbrug og synliggør, hvor der kan spares energi - og dermed penge. Vores energirådgivere er klar til at hjælpe din virksomhed med at gennemføre et energisyn.

Hvad får din virksomhed ud af et energisyn?

 • Hjælp til at vurdere hvilke krav om energisyn der gælder din virksomhed.
 • Et tilpasset energisyn til din virksomheds krav og ambitionsniveau.
 • Komplet overblik over hvor energien i virksomheden anvendes, samt fordelingen af den anvendte energi.
 • Overblik over besparelsesmuligheder i prioriteret rækkefølge, hvor økonomi, rentabilitet og tilskudsmuligheder er belyst. Herunder viden om uhensigtsmæssigt energiforbrug / tomgangsforbrug.
 • Et reduceret energiforbrug kan mærkes på virksomhedens bundlinje, men er også en profilering af din virksomheds klimaindsats og sociale ansvarlighed (CSR) internt og eksternt.
 • Afledte positive effekter på for eksempel effektivisering, drift- og vedligehold samt arbejdsmiljø.

Hvem skal have foretaget energisyn?

Din virksomhed skal have foretaget energisyn hver fjerde år af en energitilsynskonsulent hvis:

 • der er ansat 250 medarbejdere på globalt plan eller derover

  eller

 • I har en årlig omsætning på mindst 50 mio. euro og en årlig balancesum på mindst 43 mio. euro

Har din virksomhed allerede implementeret et af de to nedenstående ledelsessystemer, er der andre regler for energisynet - ring til os og hør nærmere. 

 • Certificeret energiledelse (ISO 50001)
 • Certificeret miljøledelse (ISO 14001)

Hvad indeholder et energisyn?

Et energisyn indeholder en række aktiviteter, der har som mål at identificere rentable besparelsesprojekter indenfor energiområdet i din virksomhed. Dette samles i en rapport, som skal fremsendes til Energistyrelsen. 

Processen herefter er selve gennemførelsen af besparelsesprojekterne - eksempelvis indenfor bygningsdrift, industrielle anlæg og transport. Her kan Energi Fyns energirådgivere også bidrage og sikre opfølgning på de investeringer, der laves. 

Nedenfor kan du se de enkelte elementer i et energisyn. 

Elementer i energisyn

Hvad koster et energisyn?

Prisen på energisyn er ikke fast, men afhænger af virksomhedens størrelse, kompleksitet og ambitionsniveau. Energi Fyn udarbejder tilbud ud fra et indledende uforpligtende møde, hvor vi drøfter mulighederne hos jer. Vi finder den bedste løsning til virksomheden, som matcher både lovkrav og ambitioner. 

Ønsker du et uforpligtende besøg og tilbud? 

Energi Fyn har erfarne energirådgivere, som gerne kommer på et uforpligtende besøg i din virksomhed, hvor vi kan gennemgå processen for et energisyn. 

Du er velkommen til at sende en mail på energisyn@energifyn.dk eller ringe direkte til vores energirådgiver Christian Møller Bjørk Olsen på telefon 63173220 og få en uforpligtende snak om, hvad et energieftersyn kan gøre for dig og din virksomhed.