Regning fra Energi Fyn | Se din regning og få svar på dine spørgsmå
Navigation Søgning

Kundecenter K Din elregning

Din elregning

Se din elregning, forstå elprisens sammensætning og læs mere om, hvornår du modtager din elregning.

Find også informationer om, hvordan du tilmelder dig Betalingsservice og få svar på en lang række andre spørgsmål om din elregning.

Se din regning her Oversigt priser og gebyrer

Her finder du yderligere oplysninger om din regning

Læs mere

Hvad består min regning af?

Få en beskrivelse af, hvad de enkelte poster på din regning dækker over. Åben regningseksemplerne og klik på de enkelte spørgsmålstegn, så får du information om de enkelte poster på regningen.

Se et eksempel på en elregning 

Se et eksempel på en fibernetregning

Se et eksempel på en gasregning

Læs mere

Hvor kan jeg se min regning?

Du kan se din regning og kontoudtog på www.mit.energifyn.dk. Du logger ind med dit kundenummer og pinkode.

I eksemplerne her kan du se, hvad de enkelte poster på din regning dækker over - klik på spørgsmålstegnet og få mere information om de enkelte poster på regningen.

Se et eksempel på en elregning

Se et eksempel på en fibernetregning

Se et eksempel på en gasregning

Læs mere

Hvornår og hvor ofte får jeg en elregning?

Regning pr. kvartal

Bliver du afregnet hvert kvartal, modtager du din elregning den første hverdag i februar, maj, august og november. Har du valgt Betalingsservice, vil du modtage din regning i slutningen af januar, april, juli og oktober. 

Regningen vil have betalingsfrist den 15. eller førstkommende hverdag herefter i februar, maj, august og november.

Regning pr. måned

Er du privat kunde, og modtager du din elregning hver måned, vil du modtage din aconto-regning i slutningen af måneden. Betalingsfristen vil være den første hverdag i måneden.

Din aconto-regning for februar vil du således modtage i slutningen af januar – med betalingsfrist den første hverdag i februar.

Erhvervskunder med månedlig afregning vil modtage deres aconto-regning i starten af den efterfølgende måned - med betalingsfrist første hverdag i måneden efter.

Erhvervskunder vil således modtage aconto-regningen for februar i starten af marts med betalingsfrist den første hverdag i april.

Erhvervskunde med forbrug på over 100.000 kWh

Er du erhvervskunde med forbrug på over 100.000 kWh årligt, vil du hver måned modtage en regning på det faktiske månedsforbrug. 

Regningen på dit forbrug for februar bliver således afsendt fra os primo marts - med 14 dages betalingsfrist.

Læs mere

Hvordan kan jeg modtage min regning?

Du kan modtage din regning fra os på forskellige måder:
 • Du kan tilmelde din regning til Nets Betalingsservice her, så foregår betalingen automatisk og du slipper for et eventuelt gebyr for en betalingspåmindelse. Det koster 5,82 kr. pr. regning.
 • Du kan tilmelde din regning til e-mailfakturering her, så modtager du din regning direkte på din mail. Hvis din regning er tilmeldt Betalingsservice, skal du være opmærksom på, at du fortsat vil modtage regningen via Betalingsservice indtil du afmelder sin Betalingsserviceaftale. Du skal selv afmelde regningen hos Nets Betalingsservice.
 • Er du privat kunde, kan du tilmelde din regning i e-Boks her 
 • Du kan modtage din regning med post. Det koster 27,50 kr. inkl. moms pr. regning.
 • Er du registreret med et CVR-nummer, kan du vælge Nets Leverandørservice.
 • Er du erhvervsvirksomhed, kan du vælge at modtage elektronisk faktura (UBL format).
Læs mere

Hvad er en acontoregning?

Du modtager en acontoregning fra os til dækning af dit forventede årsforbrug.

Det forventede årsforbrug opgøres som udgangspunkt ud fra dit tidligere årsforbrug. Det er dit lokale netselskab, der fastsætter dit forventede årsforbrug - med mindre du er orienteret om, at du er overgået til flexafregning.

Flytter du ind på en ny adresse, vil dit lokale netselskab anslå forbruget.

Har du forventning om, at dit forbrug ændrer sig væsentligt, kan du kontakte os. Vi vil på baggrund af din henvendelse kontakte dit lokale netselskab og anmode dem om, at dit forventede forbrug bliver ændret.

Er du kvartalsafregnet vil din acontoregning have betalingsfrist den 15. eller først kommende hverdag herefter i februar, maj, august og november. Det betyder, at du får kredit for dit forventede forbrug i den første halvdel af kvartalet og betaler aconto forud for dit forventede forbrug i anden halvdel af kvartalet.

Er du privat kunde, og har du valgt at modtage din regning hver måned, vil du modtage din acontoregning for februar ultimo januar med betalingsfrist første hverdag i februar og så fremdeles. 

Er du erhvervskunde, og har du valgt at modtage din regning hver måned, vil du modtage din acontoregning for februar primo marts med betalingsfrist 1. april eller først kommende hverdag og så fremdeles.
Læs mere

Hvordan kan jeg betale min regning?

Du kan betale din regning på en række forskellige måder:

 • Du kan tilmelde din regning til Nets Betalingsservice her, så foregår betalingen automatisk og du slipper for et eventuelt gebyr for en betalingspåmindelse. Det koster 5,82 kr. pr. regning.
 • Du kan tilmelde din regning til e-mailfakturering her, så modtager du din regning direkte på din mail. Hvis din regning er tilmeldt Betalingsservice, skal du være opmærksom på, at du fortsat vil modtage regningen via Betalingsservice og ikke på e-mail. Du skal selv afmelde regningen hos Nets Betalingsservice.
 • Er du privat kunde, kan du tilmelde din regning i e-Boks her
 • Du kan betale din regning via girokort. Det koster 27,50 kr. inkl. moms pr. regning.
 • Du kan betale din regning i receptionen hos Energi Fyn, Sanderumvej 16, 5250 Odense SV. Vi modtager betaling via Visa Dankort, Dankort og MobilePay.
 • Er du erhvervsvirksomhed kan du modtage din regning via Nets Leverandørservice, så foregår betalingen automatisk.
Læs mere

Hvordan tilmelder jeg mig Betalingsservice?

Du tilmelder dig Betalingsservice her eller via din netbank ved at bruge de oplysninger, der står i dit velkomstbrev fra os eller på dit girokort. Husk at du skal betale dine regninger som hidtil, indtil regningen fremgår af din betalingsoversigt fra NETS. 

OBS! Du skal bruge dit CPR-nummer/CVR-nummer, reg.- og kontonummer, PBS-kundenummer samt debitor nummer.

Læs mere

Hvordan tilmelder jeg mig e-mailfakturering?

Du kan tilmelde din regning til e-mailfakturering ved at logge ind på www.mitenergifyn.dk og rette dine brugeroplysninger. Så modtager du din regning direkte i din mailboks, og du slipper for faktureringsgebyr. 

Hvis din regning er tilmeldt Betalingsservice, skal du være opmærksom på, at du selv skal afmelde denne service, da regningerne ellers fortsat vil blive sendt til Betalingsservice. Vi har desværre ikke mulighed for at være behjælpelig med at afmelde Betalingsservice.

Skifter du e-mailadresse er det vigtigt, at du melder dette til os, da du ellers ikke vil modtage din regning. Det er dit ansvar, at vi har den korrekte e-mailadresse.

Husk at tjekke dit spamfilter og tilføje os til din kontakter. Afsender af mailen er afregning@asfyn.dk.

Ved tilmelding til e-fakturering sender vi udelukkende fakturaer til din e-mail. Øvrige breve som for eksempel informationsskrivelser eller rykkere, vil du stadig modtage pr. post.

Læs mere

Hvordan tilmelder jeg mig e-Boks?

Det er Administrationsservice Fyn, der sender dig regninger på vegne af Energi Fyn. Du kan få tilsendt regninger gratis fra Administrationsservice Fyn elektronisk via e-Boks.

Løsningen tilbydes til privatkunder. Vi har ikke mulighed for at tilbyde dette til erhvervskunder

Du kan nemt tilmelde regninger fra Administrationsservice Fyn til e-Boks her
Du skal bruge NemID og dit kundenummer/e-Boks kode, som du finder i øverst højre hjørne på din regning.

Vi har ikke mulighed for at hjælpe med tilmeldingen til e-Boks, da du skal benytte NemID.

Hvis du har Betalingsservice, og ikke ønsker dette længere, skal du selv afmelde denne service, da regningerne ellers fortsat vil blive sendt til Betalingsservice. Vi har desværre ikke mulighed for at være behjælpelig med at afmelde Betalingsservice.

Læs mere

Hvilken adresse sendes min regning til?

Din regning sendes som udgangspunkt til din folkeregisteradresse. Ønsker du regningen sendt til en anden adresse, skal du meddele os dette, så vi kan registrere en anden adresse.

Har du navne- og adressebeskyttelse, skal du huske at melde det til os.

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg har penge til gode?

Er din regning tilmeldt Betalingsservice, får du udbetalt dit tilgodehavende via Betalingsservice. Bemærk dog, at vi maks. kan udbetale 20.000 kr. via Betalingsservice.

Er din regning ikke tilmeldt Betalingsservice, sker udbetaling via NemKonto. Det er derfor vigtigt, at du tilmelder dig NemKonto. Det gør du på mit.energifyn.dk eller ved at kontakte os på telefon 70 13 19 00.

Hvis vi har registeret 2 personer på adressen, er det kun den ene person, der kan være tilmeldt NemKonto. På Mit Energi Fyn kan du se fødselsdatoen på den af jer, som er tilmeldt NemKonto. Hvis du ønsker registreringen ændret, skal du kontakte os 70 13 19 00.

Læs mere

Hvordan fastsættes beløbene på min regning?

Din acontoregning fastsættes som udgangspunkt af dit netselskab ud fra sidste års forbrug. Det vil sige, at din aconto i 2018 er fastsat ud fra dit forbrug i 2017. Det anslåede forbrug vil blive fordelt ligeligt på årets fire kvartaler.

Læs mere

Hvorfor ændrer beløbene på min regning sig?

Hvis du har en fjernaflæst elmåler, modtager du hvert kvartal en opgørelse på dit forbrug fra det forgangne kvartal og en acontoregning for det kommende kvartal. Da dit forbrug ændrer sig fra kvartal til kvartal, er beløbet aldrig det samme. Hvis du ikke har en fjernaflæst elmåler, vil du hvert kvartal modtage en acontoregning. En gang om året vil du modtage en årsopgørelse over dit faktiske forbrug.

Læs mere

Hvornår får jeg en opgørelse over mit elforbrug?

Hvis du har en fjernaflæst elmåler, er du som udgangspunkt kvartalsafregnet og modtager hvert kvartal en opgørelse på dit forbrug fra det forgangne kvartal og en acontoregning for det kommende kvartal. Da både dit forbrug og prisen pr. kWh ændrer sig fra kvartal til kvartal, er beløbet aldrig det samme fra kvartal til kvartal.

Hvis din elmåler ikke er fjernaflæst, eller du er registreret med solceller gruppe 6 eller elvarme, vil du kvartalsvis modtage en acontoregning og en årsopgørelse, når dit lokale netselskab opgør dit forbrug. Det sker typisk pr. 31. december.

Du skal være opmærksom på, at dit forbrug ikke nødvendigvis bliver opgjort den sidste dag i kvartalet - for eksempel den 31. december. Dit netselskab kan opgøre dit forbrug op til 28 dage før og 28. dage efter den sidste dag i kvartalet. Din acontoregning vil løbe fra den dato, hvor dit forbrug er opgjort.   

Er dit forbrug over 100.000 kWh årligt, vil det blive afregnet hver måned.

Læs mere

Hvad skal jeg gøre, hvis der er markante ændringer i mit forbrug?

Hvis du mener, at dit forventede elforbrug ændrer sig væsentligt, kan du kontakte os på mail kundecenter@energifyn.dk eller telefon 70 13 19 00. Vi vil på baggrund af din henvendelse kontakte dit lokale netselskab og anmode dem om, at dit forventede forbrug bliver ændret.

Læs mere

Hvorfor betaler jeg PSO?

PSO står for Public Service Obligation (dvs. offentlige forpligtelser).

PSO opkræves på vegne af det statsejerede selskab Energinet.dk, der er pålagt en række forpligtelser, herunder at fremme miljøvenlig elproduktion (produktion fra vind og biomasse) samt forskning og udvikling inden for elområdet. For at dække Energinet.dk's omkostninger til miljøvenlig energi betaler alle el-forbrugere PSO via deres elregning. 

PSO vil gradvist blive afskaffet frem mod 2022, men vil fortsat være at finde på elregningen, indtil den er helt udfaset.
Læs mere

Hvor kan jeg finde mit kundenummer og pinkode?

Du finder dit kundenummer og pinkode i boksen i øverste i højre hjørne på din regning eller på dit bilag fra Betalingsservice.

På grund af EU Persondataforordning viser vi ikke længere din pinkode/adgangskode til at logge ind på vores hjemmeside på din regning sendt via e-mail. Du kan kontakte os på mail kundecenter@energifyn.dk eller telefon 70 13 19 00 og få oplyst din pinkode/adgangskode. Du kan også finde din pinkode i vores velkomstbrev eller på en tidligere regning. 

Læs mere

Hvorfor er der ikke pinkode/adgangskode på min regning?

På grund af EU Persondataforordning viser vi ikke længere din pinkode/adgangskode til at logge ind på Mit Energi Fyn på din regning sendt via e-mail.

Du kan kontakte os på mail kundecenter@energifyn.dk eller telefon 70 13 19 00 og få oplyst din pinkode/adgangskode. Du kan også finde din pinkode i vores velkomstbrev eller på en tidligere regning. 

Læs mere

Hvad er min installationsadresse?

Din installationsadresse er den adresse, hvor din elmåler fysisk sidder.

Læs mere

Hvad er mit installationsnummer?

Installationsnummeret følger din adresse. Du finder dit installationsnummer i boksen i øverste højre hjørne på din regning eller på dit bilag til din Betalingsservice. 

Når du henvender dig til os, kan du med fordel have dit kundenummer og installationsnummer klar, så vi hurtigt kan identificere din installation. 

Hvis du får flere regninger fra os, vil du have et installationsnummer per regning.

Læs mere

Jeg har meldt flytning - skal jeg betale min regning?

Hvis du har meldt flytning med en flyttedato, der er før din seneste regning har betalingsfrist, skal du ikke betale regningen. 

Hvis du allerede har betalt regningen, vil du få eventuelt overskydende udbetalt via din NemKonto. Husk at tilmelde dig NemKonto ved at logge ind her med dit kundenummer og pinkode, som du finder i boksen øverst i højre hjørne på din regning eller på dit bilag til din Betalingsservice.

Læs mere om, hvad du skal være opmærksom på, når du flytter.

Læs mere

Jeg har elvarme. Hvordan søger jeg om reduktion i elafgiften?

Som privatkunde kan du søge om reduktion i elafgiften, hvis mere end 50 % af opvarmningen af din helårsbolig kommer fra elvarme. Det er en betingelse for reduktionen, at boligen er registreret som el-opvarmet helårsbolig i kommunens bygningsregister (BBR).

Reduktionen omfatter det forbrug, der årligt ligger over 4.000 kWh.  

Hvis du selv ejer din bolig, skal du udfylde dette ansøgningsskema og sende det til os.

Hvis du er lejer, skal ejeren eller administratoren af boligen bekræfte oplysningerne, og underskrive skemaet, før du sender skemaet videre til os. 

Vi sørger for at videresende det til din kommune, som herefter udfylder skemaet med en godkendelse eller et afslag, afhængigt af om boligen er registreret i BBR-registret som el-opvarmet helårsbolig. Hvis vi modtager skemaet retur fra kommunen med en godkendelse, vil vi registrere, at du skal have et nedslag i elafgiften.

Læs mere

Hvor finder jeg en oversigt over gebyrer og renter?

Her kan du se en oversigt over renter og gebyrer her.

Læs mere

Hvor finder jeg en oversigt over nettariffer?

Du finde en oversigt over nettariffer her
Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan betale min regning?

Hvis du ikke kan betale din regning, er det vigtigt, at du kontakter os på mail kundecenter@energifyn.dk eller telefon 70 13 19 00.

Hvis vi ikke modtager din betaling inden betalingsfristen, vil du modtage en betalingspåmindelse. Denne påmindelse koster dig 100 kroner. Herudover skal du betale renter for de dage din betaling forsinkes. Betales betalingspåmindelse ikke inden den anførte betalingsfrist på betalingspåmindelsen, kan du risikere flere omkostninger til gebyr mv.
Læs mere

Hvorfor modtager jeg en rykker, når jeg ikke har modtaget min regning?

Hvis du har valgt at modtage din regning med posten, skal du være opmærksom på, at det desværre sker, at posten er meget lang tid undervejs. Du kan derfor risikere, at du ikke modtager din regning inden betalingsfristen.

Vi anbefaler dig derfor, at du tilmelder din regning til betaling via Betalingsservice.

Se mere under punktet "Hvordan kan jeg modtage min regning?".

Du vil altid kunne se dine regninger og betalingsfrister ved at logge ind på Mit Energi Fyn

Hvis du har modtaget en betalingspåmindelse, og du mener, at der er sket en fejl, bedes du straks kontakte os på mail kundecenter@energifyn.dk eller telefon 70 13 19 00.