Få svar på dine spørgsmål - gas
Navigation Søgning

Kundecenter K Gas

Naturgas

Her kan du hurtigt få svar på dine spørgsmål om naturgas.

 

Køb din naturgas her 

Ny kunde

Læs mere

Kan alle købe naturgas fra Energi Fyn?

Ja, alle kan købe naturgas fra Energi Fyn.

Læs mere

Hvilke gasprodukter kan Energi Fyn tilbyde mig som ny kunde?

Vi tilbyder vores kunder et varieret udvalg af gasprodukter, så du har rig mulighed for at finde det produkt, der matcher dine behov. Du se vores forskellige gasprodukter her.

Læs mere

Koster det noget at skifte gas-leverandør?

Nej, det koster ikke noget at skifte gas-leverandør. 

Du kan skifte gas-leverandør hver den 1. i måneden med et varsel på løbende måned plus en måned. Hvis du skifter gas-leverandør til for eksempel Energi Fyn, skal du oplyse dit aftagenummer i forbindelse med skiftet. Du kan finde dit aftagenummer på din regning.

Her kan du læse mere om vores gasprodukter og priser.

Spørgsmål til din regning

Læs mere

Hvad består min gasregning af?

I vores regningseksempler kan du få en beskrivelse af, hvad de enkelte poster på din regning dækker over.

Du skal blot klikke på de enkelte spørgsmålstegn, så får du information om de enkelte poster på regningen.

Se et eksempel på en regning, hvor vi opkræver betaling for dit forbrug af naturgas samt for transport af gas, skatter og afgifter. 

Se et eksempel på en gasregning, hvor vi kun opkræver betaling for dit forbrug af naturgas.

Læs mere

Hvornår og hvordan modtager jeg fakturaer fra Energi Fyn?

Vi sender en regning for hvert kvartal – typisk 4 acontoopkrævninger samt en årlig opgørelse.

Acontoregningerne er beregnet ud fra dit forventede forbrug, hvilket er baseret på tidligere års forbrug.

En gang om året får du også din årsopgørlse.

Læs mere

Hvor meget skal jeg betale pr. aconto regning?

Det afhænger af dit forventede årsforbrug og den aktuelle gaspris. Hver aconto regning dækker en fjerdedel af dit samlede forventede årsforbrug i kubikmeter. Hvis dit forventede årsforbrug er på 4.000 m³, vil dine aconto regninger for eksempel blive på 1000 m³ pr. regning.

Hvis der sker ændringer i dit forbrug, skal du oplyse det til dit distributionsselskab.

Læs mere

Hvordan kan jeg betale mine gasregninger?

Du kan betale dine gasregninger via Betalingsservice eller via det tilsendte indbetalingskort. Ved betaling via Betalingsservice modtager vi din betaling den sidste rettidige indbetalingsdag. Du kan tilmelde dig Betalingsservice her eller via din bank/netbank.

Læs mere

Hvorfor får jeg to regninger?

Om du får en eller to regninger for dit gasforbrug afhænger af, hvilken aftale du har med os. Du betaler selvfølgelig det samme, uanset om du får en samlet regning fra os eller en regning fra os og en fra dit distributionsselskab.

Spørgsmål til dit forbrug

Læs mere

Hvordan får Energi Fyn min forbrugsdata?

Når du er gaskunde hos Energi Fyn, modtager vi alle data omkring aflæsninger af dit naturgasforbrug fra dit distributionsselskab. Derfor skal du, hvis du får markante ændringer i dit forbrug, oplyse dette til dit distributionsselskab.

Læs mere

Hvad skal jeg gøre, hvis mit naturgasforbrug ændrer sig markant?

Hvis der sker ændringer i dit forbrugsmønster, eller hvis dit forbrug ændrer sig markant i den ene eller anden retning, så skal du oplyse det til dit distributionsselskab. Når dit distributionsselskab har godkendt ændringen af dit fremtidige forbrug, giver de os besked. 

Øvrige spørgsmål

Læs mere

Hvornår skal jeg aflæse mit forbrug?

Du skal aflæse din måler:

  • Når du skifter gasleverandør eller ændrer din aftale med din gasleverandør
  • Når du fraflytter din bopæl
  • I forbindelse med årsaflæsningen
I forbindelse med årsaflæsningen modtager du en mail, sms eller et aflæsningskort fra dit distributionsselskab, når du skal indberette dit forbrug.

Du kan læse mere om aflæsning af din måler på www.evida.dk.

Læs mere

Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg flytter?

Uanset hvor du flytter hen i Danmark, kan du tage din gasaftale med dig.

Hvis du flytter, er det vigtigt, at du giver os besked. Det er nemlig den, der er tilmeldt adressen, som hæfter for gasregningen. Husk derfor at melde flytning til os, så du er sikker på, at du kun betaler for dit eget forbrug.

Du skal aflæse din måler på flyttedagen og give os besked om aflæsningen.

Du kan melde din flytning til os tidligst 2 måneder inden du flytter – og senest 3 dage efter.

Det er også senest 3 dage efter indflytningen, du skal aflæse måleren i din nye bolig.

Læs mere og meld flytning

Læs mere

Hvor finder jeg en liste over gebyrer?

Her kan du se en oversigt over gebyrer her

Læs mere

Hvornår skal jeg kontakte Energi Fyn, og hvornår skal jeg kontakte mit distributionsselskab?

Du skal kontakte os, hvis du har spørgsmål til din aftale, dine regninger og andre administrative emner eller din serviceaftale. 

Du skal kontakte dit distributionsselskab, hvis du har spørgsmål til leveringen af naturgassen eller installation, eller hvis du kan lugte gas. Hos dit distributionsselskab kan du blandt andet også få svar på, hvordan dit forventede naturgasforbrug bliver udregnet eller få ændret dit forventede årsforbrug.

Læs mere

Hvordan får jeg min gasmåler flyttet eller ændret min stikledning?

Hvis du har behov for at få flyttet din gasmåler eller lave ændringer på din stikledning, skal du kontakte dit distributionsselskab. Læs mere her

Læs mere

Hvor kan jeg finde mit aftagenummer?

Du finder dit aftagenummer på din regning. Dit aftagenummer er et unikt 11-cifret nummer, der er tilknyttet netop din måler. For at sikre at din husstand ikke forveksles med en anden, skal det unikke aftagenummer bruges i forbindelse med leverandørskifte. Nogle distributionsselskaber benytter også 7 generelle gas-cifre foran de 11 unikke cifre.

Læs mere

Hvordan får jeg min gasledning frakoblet?

Hvis du vælger at skifte naturgassen ud med en anden varmekilde, skal din gasledning frakobles. Du skal kontakte dit distributionsselskab for at få gasledningen frakoblet. Se mere her.
Læs mere

Hvordan opsiger jeg min gas-kontrakt?

For privatkunder gælder det, at alle aftaler kan opsiges skriftligt med en måneds varsel til den 1. i den efterfølgende måned. Opsigelsen skal sendes skriftligt til kundecenter@energifyn.dk eller til Energi Fyn, Sanderumvej 16, 5250 Odense SV.

For erhvervskunder fremgår aftalens binding og opsigelsesvarsel af kontrakten.