Plakatophængning
Navigation Søgning

Plakatophængning

Du skal have tilladelse fra Energi Fyn til at hænge plakater op i lysmasterne i Odense Kommune. Tilladelse kan indhentes ved henvendelse til direktionssekretær Helle Madsen på hm@energifyn.dk eller 63 17 19 00.

Som hovedregel gives der tilladelse til ophængning af plakater, der omhandler trafikkampagner, til cirkusplakater eller til plakater for kulturelle arrangementer, der har til formål at støtte humanitære formål.

Ophængning af valgplakater kræver ikke tilladelse, jf. lovændring af 12. april 2011 vedrørende valgplakater på vejareal.

Hvis du opfylder kravene for plakatophængning

Når du har fået tilladelse til ophængning af plakater, er der nogle regler, du skal følge:

  • Plakater må tidligst ophænges 3 uger før afholdelse af arrangementet fra kl. 6.00 og skal være nedtaget senest 5 dage efter afholdelse af arrangementet inden kl. 22.00.
  • Der må ikke finde ophængning sted i perioden mellem kl. 22.00 og kl. 6.00.
  • Ophængning må udelukkende finde sted i lysmaster. Der må ikke ophænges eller klæbes plakater på kabelskabe.
  • Der må ikke ophænges plakater på Flakhaven.
  • Plakater, der ikke er ophængt og/eller nedtaget i henhold til de nævnte betingelser, vil blive fjernet for den ansvarliges regning.
  • Øvrige gældende regler for plakatophængning, jf. Vejdirektoratets retningslinjer.

Hvis du ikke opfylder kravene for plakatophængning

I Odense bymidte er opstillet gratis plakatsøjler for "det sker i Odense", som kan benyttes i stedet. Klik her for at se placeringen af plakatsøjlerne.