Spørgsmål til el fra Energi Fyn | Find svar og få hjælp her
Navigation Søgning

Kundecenter K El

El

Er du ny eller eksisterende kunde, finder du relevante oplysninger om el her.

 

Køb din el her! 

Her finder du yderligere information om el

Læs mere

Hvilke produkter kan Energi Fyn tilbyde mig som ny kunde?

Vi tilbyder vores kunder et stort udvalg af el-produkter, så du har rig mulighed for at finde det produkt, der matcher dine behov og ønsker.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon 70 13 19 00.

Læs mere

Hvorfor skal I bruge mit CPR-nummer/CVR-nummer?

Reglerne på elmarkedet betyder, at du skal oplyse dit CPR-nummer/CVR-nummer, når du bestiller strøm, og når du flytter. Som elleverandør er vi forpligtede til at registrere dit CPR-nummer/CVR-nummer, for at oprette dig som kunde. Dermed undgår vi, at der sker fejl på grund af for eksempel navnesammenfald. (Ellovens § 72 stk. C og Forskrift H1 afsnit vedr. flytning).

Læs mere

Jeg flytter fra Fyn. Kan jeg tage min elaftale med?

Uanset hvor du flytter hen i Danmark, kan du flytte din elaftale hos Energi Fyn med. Du skal blot huske at melde flytning til os. Meld flytning

Læs mere

Jeg bor ikke på Fyn. Kan jeg være kunde hos Energi Fyn?

Uanset hvor du bor i Danmark, kan du købe el hos Energi Fyn.

Vi tilbyder vores kunder et stort udvalg af el-produkter, så du har rig mulighed for at finde det produkt, der matcher dine behov og ønsker.

Hvis du ønsker at være kunde hos Energi Fyn eller har spørgsmål til vores el-produkter, er du velkommen til at kontakte os på telefon 70 13 19 00.

Læs mere

Hvordan følger jeg mit forbrug?

Hvis du har en fjernaflæst elmåler og er kunde hos Energi Fyn Handel, kan du følge dit forbrug helt ned på timebasis. Dog går der typisk 24 timer, før dit forbrug er registreret. Det eneste, du skal gøre, er, at logge ind på www.mit.energifyn.dk med dit kundenummer og pinkode, som du finder på din regning eller på bilaget til betalingsoversigten fra NETS. Du kan også gratis hente vores app i App Store eller Google Play, så du kan følge dit forbrug, uanset hvor du er.

Læs mere

Hvornår modtager jeg min elregning

Er du kvartalsafregnet, modtager du din regning den første hverdag i februar, maj, august og november. Har du valgt Betalingsservice, vil du modtage din regning ultimo januar, april, juli og oktober. Regningen vil have betalingsfrist den 15. eller først kommende hverdag herefter i februar, maj, august og november.

Er du privat kunde, og har du valgt at modtage din regning hver måned, vil du for eksempel modtage din acontoregning for februar ultimo januar med betalingsfrist første hverdag i februar og så fremdeles. 

Er du erhvervskunde, og har du valgt at modtage din regning hver måned, vil du for eksempel modtage din acontoregning for februar primo marts med betalingsfrist 1. april eller først kommende hverdag. 

Er du erhvervskunde med forbrug over 100.000 kWh årligt, vil du hver måned modtage en regning på det faktiske månedsforbrug. For eksempel vil regningen på forbrug for februar blive afsendt fra os primo marts med 14 dages betalingsfrist.
Læs mere

Hvornår får jeg en opgørelse over mit elforbrug?

Hvis du har en fjernaflæst elmåler, er du som udgangspunkt kvartalsafregnet og modtager hvert kvartal en opgørelse på dit forbrug fra det forgangne kvartal og en acontoregning for det kommende kvartal. Da både dit forbrug og prisen pr. kWh ændrer sig fra kvartal til kvartal, er beløbet aldrig det samme fra kvartal til kvartal.

Hvis din elmåler ikke er fjernaflæst, eller du er registreret med solceller gruppe 6 eller elvarme, vil du kvartalsvis modtage en acontoregning og en årsopgørelse, når dit lokale netselskab opgør dit forbrug. Det sker typisk pr. 31. december.

Du skal være opmærksom på, at dit forbrug ikke nødvendigvis bliver opgjort den sidste dag i kvartalet - for eksempel den 31. december. Dit netselskab kan opgøre dit forbrug op til 28 dage før og 28. dage efter den sidste dag i kvartalet. Din acontoregning vil løbe fra den dato, hvor dit forbrug er opgjort.   

Er dit forbrug over 100.000 kWh årligt, vil det blive afregnet hver måned.

Læs mere

Hvad skal jeg gøre, hvis der er markante ændringer i mit forbrug?

Hvis du mener, at dit forventede elforbrug ændrer sig væsentligt, kan du kontakte os på telefon 70 13 19 00. Vi vil på baggrund af din henvendelse kontakte dit lokale netselskab og anmode dem om, at dit forventede forbrug bliver ændret.

Læs mere

Hvad er gebyr for myndighedsbehandling?

Gebyr for myndighedsbehandlinger, Forsyningstilsynet er et gebyr vi opkræver på vegne af Forsyningstilsynet.

Forsyningstilsynet fastsætter beløbet, der dækker deres udgifter i forbindelse med drift og opgavevaretagelse. Der er forskellige satser afhængig af kundetype. 

Tidligere er gebyret blevet betalt via Energinets systemtariffer.

Læs mere

Hvad er PSO?

PSO står for Public Service Obligation (dvs. offentlige forpligtelser).

PSO vil gradvist blive afskaffet frem mod 2022. Energistyrelsen har fastsat PSO-tariffen for 3. kvartal 2019 til 0 øre. Den vil derfor ikke fremgå på din regning for perioden 1. juli til 30. september 2019.

PSO opkræves på vegne af det statsejerede selskab Energinet, der er pålagt en række forpligtelser, herunder at fremme miljøvenlig elproduktion (produktion fra vind og biomasse) samt forskning og udvikling inden for elområdet. For at dække Energinets omkostninger til miljøvenlig energi betaler alle el-forbrugere PSO via deres elregning. 
Læs mere

Jeg har elvarme. Hvordan søger jeg om reduktion i elafgiften?

Som privatkunde kan du søge om reduktion i elafgiften, hvis mere end 50 % af opvarmningen af din helårsbolig eller sommerhus kommer fra elvarme. Det er en betingelse for reduktionen, at boligen er registreret som el-opvarmet helårsbolig eller sommerhus i kommunens bygningsregister (BBR).

Reduktionen omfatter det forbrug, der årligt ligger over 4.000 kWh.  

Hvis du selv ejer din bolig, skal du udfylde dette ansøgningsskema og sende det til os.

Hvis du er lejer, skal ejeren eller administratoren af boligen bekræfte oplysningerne, og underskrive skemaet, før du sender skemaet videre til os. 

Vi sørger for at videresende det til din kommune, som herefter udfylder skemaet med en godkendelse eller et afslag, afhængigt af om boligen er registreret i BBR-registret som el-opvarmet helårsbolig eller sommerhus. Hvis vi modtager skemaet retur fra kommunen med en godkendelse, vil vi registrere, at du skal have et nedslag i elafgiften.

Læs mere

Hvordan agerer Energi Fyn i konkurrencen på elmarkedet?

Konkurrencen om kunderne på elmarkedet er stor. Det er en udvikling, som Energi Fyn hilser velkommen, da det er med til at give gode priser til dig som kunde. I forbindelse med den intensiverede konkurrence får mange Energi Fyn-kunder tilbud fra andre elselskaber - tilbud som kan være svære at gennemskue. 

Er du blevet kontaktet med et tilbud, overvejer du at skifte elleverandør, eller har du andre spørgsmål, så er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 70 13 19 00, så vi sammen kan få klarhed over, hvad der bedst kan betale sig for dig. Husk du altid kan tage Energi Fyn med som din elleverandør, uanset hvor du flytter hen i Danmark. 

Du kan tegne en elaftale her.

Læs mere

Koster det noget at skifte elleverandør?

Nej, det koster ikke noget at skifte elleverandør.

Du kan skifte elleverandør med 10 arbejdsdages varsel. Du skal dog være opmærksom på, at der kan være en bindingsperiode ifølge din kontrakt. 

Hvis du skifter elleverandør til for eksempel Energi Fyn, skal du oplyse dit aftagenummer i forbindelse med skiftet. 

Læs mere om vores elprodukter og priser.

Læs mere

Hvor kan jeg finde mit aftagenummer?

Du finder dit aftagernummer på din elregning. På elregningen fra Energi Fyn står aftagenummeret i boksen i øverste højre hjørne på regningen. 

Dit aftagenummer er et unikt 11-cifret nummer, der er tilknyttet netop din måler. For at sikre at din husstand ikke forveksles med en anden, skal det unikke aftagenummer bruges i forbindelse med leverandørskifte.

Læs mere

Hvordan opsiger jeg min kontrakt?

For privatkunder gælder det, at alle aftaler kan opsiges skriftligt med en måneds varsel til den 1. i den efterfølgende måned. Opsigelsen skal sendes skriftligt til kundecenter@energifyn.dk eller til Energi Fyn, Sanderumvej 16, 5250 Odense SV.

For erhvervskunder fremgår binding og opsigelsesvarsel af kontrakten.